Açıköğretim, Kpss, Smmm, Ales, Dgs Kursları

Posts tagged ‘Açıköğretime kimler kayıt yaptırabilir’

AÇIKÖĞRETİMDE YENİ SİSTEM

Duyuru : Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İktisat – İşletme Fakültelerinde eğitim yapılan 13 Lisans, 48 Önlisans ve 3 Lisans tamamlama programlarının tamamında bu yıl için (2012-13) dönemlik kredili sisteme geçiş yapıldı.

Kredili sistemin getirdikleri : Yukarıdaki gibi duyurusu yapılan dönemlik – kredili sistemde

1. Dersler dönemlik olarak belirlenir (güz ve bahar olarak)

2. Her dönemde bir ara ve bir dönem sonu sınavı yapılır

3. Her dönem kayıt yenilemesi yapılır.

4. Belirli oranlarda (ECTS) üstten ders ya da alttan ders alınabilir, üstten alınacak dersler sonraki dönemlere yaymak şartıyla azaltılabilir.

5. Zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan bir sistemdir. Sınıf geçmeye değil ders geçmeye dayalı bir sistemdir.

6. Bütünleme hakkı vardır. Bütünleme her yarı yılda (dönemde) verilecektir.

7. Önlisanslar için toplam dört dönem, lisanslar  için sekiz dönem eğitim vardır.

8. Yaz dönemi veya yaz okulu yoktur.

9. Ösym tarafından yerleştirilen, sınavla veya sınavsız dikey geçiş hakkı elde eden, lisans tamamlamak isteyen, Ayös sınavı ile yerleştirilen, yatay geçiş yapan ya da sisteme yeni giriş yapacak herkes kayıt yaptırabilir.

10. Sisteme yeni giriş yapan (yani yeni kayıt yaptıranlar) birinci ve ikinci yarıyıl derslerinin hepsini almak zorundadır ve ekle-sil işlemi yapamazlar, üstten ders alamazlar. Sonraki dönemlerde üstte ya da alttan ders alabilirler (Ekle – Sil yapabilirler).

11. Her yıl fakülte öğrencilerine 30 kredilik ders verir. Öğrenci bu kredinin üzerine ekleme yapabilir. Ancak ECTS gereği kredi toplamı 45’i geçemez.

12. Ders ekle – sil işlemleri kayıt yenileme süresi boyunca tekraren internet üzerinde yapılabilir. En son yaptığınız (kayıt süresinin bitim tarihine kadar) seçim geçerli olur ve bu artık değiştirilemez.

13. Güz döneminde bir üst dönemin güz döneminden ders alınabilir. Yoksa güz döneminde bahar ya da bahar döneminde güz dersi alınmaz.

14. Yeni kayıt öğrenciler ders ekle – sil işlemi yapamadıkları için standart ödemeleri gereken ücreti öderler. Ancak ders ekle – sil gerçekleştirenler, son kararlarını verdikten sonra ekledikleri ders oranına göre belirlenen ücreti öderler.

15. Sınav çakışmaları yaşanabilir olmasından dolayı bazı dönemler diğer bazı dönemlerden ders alınamamaktadır.

Bunlar; 1. yarıyıldan dersi kalan öğrenci 5. yarıyıldan,

2. yarıyıldan dersi kalan öğrenci 6. yarıyıldan,

3. yarıyıldan dersi kalan öğrenci 7. yarıyıldan,

4. yarıyıldan dersi kalan öğrenci de 8. yarıyıldan ders alamaz.

16. Ders eksiltme işlemi ile dersi o dönem almadığınızda, bir sonraki uygun dönemde sildiğiniz dersi almak zorundasınız. Dersi silmeniz, eksiltmeniz sorumluluğunuzun bittiği anlamına gelmemektedir.

17. Dikey geçiş ile gelerek yeni kayıt yaptıran öğrenciler ekle – sil işlemi yapamazlar.

18. Her dönem üç sınav olmak üzere toplam bir yılda (akademik yılda)  altı sınav yapılmaktadır. Bunlar iki tane ara sınav, iki tane dönem sonu ve iki tane bütünleme sınavıdır. Kısaca bir yılda en az dört sınava girilmektedir ve her yarıyıl birbirinden bağımsızdır. Yani önceki dönemin bütünlemesi veya arasınavı sonraki dönemin notlarını etkilemez.

19. Sınavların değerlendirilmesi BDS’ye göre (Bağıl Değerlendirme Sistemi) olacaktır.

Bu not sisteminde;

a. Mutlak bir not sınırı yoktur. O nedenle önceden geçme notu ilan edilemez. Başarı puanı 25’in altında da olamaz.

b. Bir öğrencinin başarısı, o dersi alan diğer öğrencilerin başarısıyla bağlantılı bir şekilde (bir nevi çan eğrisi) değerlendirilir.

c. Bu sistemle öğrencinin performansının grup altında mı yoksa üstünde mi olduğu belirlenir ve ona göre belirlenen taban puanla geçme notu gerçekleşir. Yani aldığınız not çok düşük olsa bile dersten geçebilirsiniz, aldığınız not çok yüksek olsa bile dersten kalabilirsiniz demektir.

d. BDS için en az 30 öğrenci olma şartı vardır.

20. Ara sınava girilmezse bunun için mazeret sınavı yapılmaz, o (sıfır)  puan olarak değerlendirme yapılır.

21. İlk sınavın (ara sınav) %30’u, ikinci sınavın (dönem sonu) %70’i not olarak hesaplanır. Bu puan geçme – başarı puanı değildir. Başarı puanı 19. maddede anlatıldığı gibi hesaplanır.

22. 2011-12 veya daha önceki dönemlerden kalan öğrenciler için almaları gereken dersleri 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde alttan – üstten alabilmektedirler. Burada öncelik kaldıkları derslerin tekrar alınmasındadır. Ayrıca fakülte yeni ders atadıysa öğrenci bunları da almak durumundadır.

23. Lisans programlarından birine kayıtlı olup ta 3. sınıfa kayıtlı bir öğrencinin 2. sınıftan kalma dersleri varsa alttan ders alabilir ancak üstten ders alamaz (sınav çakışması nedeniyle).

24. Önlisanstan DGS ile 3. sınıfa intibak yaptıran öğrenci fakültenin atadığı tüm dersleri alır, ekle – sil yapamaz. Ancak yabancı dilden de sorumlu tutulmazlar.

25. Üstten ya da alttan ders alabilenler için tekrar edilmesi gerekli husus şudur; eğer alttan dersiniz varsa önce onu alırsınız, sonra kredi 45’i geçmeyecek şekilde üstten ders alabilirsiniz.

26. Önlisanslar toplamda 120 ECTS kredi almak zorundadırlar. Lisanslar ise 240 ECTS kredi almak zorundadırlar.

27. Genel ortalaması 2,00 olanlar ve hiç ff notu olmayanlar mezun olabilirler. Ders notu CC’nin altında olan CD, DC, DD koşullu geçer notlardır. FF geçmez nottur. Tekrar alınır. Koşullu geçer notları ise 2,00 üzerinde ise geçer yoksa geçmez demektir. Genel ortalama 2,00 altında ise o dersler de tekrar alınır.

28. Her dönem yapılan değerlendirmede genel ortalama 2,00 altında ise Akademik Yetersizlik Uyarısı verilir.

29. MU Notu (yani muaf notu) olan öğrenciler o dersi almazlar, muaf tutulurlar.
KL Notu (yani kaldırıldı notu) olanlar ise artık o dersten sorumlu değiller demektir. Fakülte o dersi kaldırmış demektir. O nedenle etkisizdir. Ayrıca SD Notu (Yani Sorumlu Değil Notu) da etkisizdir.

30. Yeni kredili sistemde not yükseltme sınavı diye bir sınav yoktur.

31. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, eğitimlerinin ilk iki yılında 120 ECTS krediyi tamamlamak gibi şartları yerine getirip, ondan sonra da kayıt sildirmek şartıyla isterlerse önlisans diploması alabilirler. (tabii GNO 2.00 olmalı!) İsterlerse sonra yine 5. yarıyıldan itibaren eğitimlerine devam edebilirler.

32. Açılan dersleri almayan bir öğrenci o derslerin sınavlarına giremez. Daha önceden alınmış ve başarılı olunmuş bir dersi tekrar alamayız.

33. Genel not ortalaması hesaplanırken dersler arasında tekrar edilmiş ders tespiti yapılırsa, o dersin en son notu genel ortalamaya dahil edilir.

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.